Eurozávěsy české výroby

Závěsy na manipulaci se všemi typy palet

EURO závěsy slouží pro manipulaci s paletami zdvihacím zařízením s hákem. Na EURO závěsy jsou vydány certifikáty Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou.

 

EURO závěsy typu EZS - samovyvažovací

Závěsy tohoto typu samočinně a technicky bezpečně vyvažují polohu těžiště prázdného

a zatíženého závěsu. Vyrábí se ve skládacím provedení. Podle přání zákazníka se dodávají také s nosností 2000 kg, s různou výškou pro náklad a jinými úpravami.

 

- Klikněte na obrázek pro detail -

Eurozávěs EZS nezatížený Eurozávěs EZS složený Eurozávěs EZS zavěšený

 

Typ Nosnost
kg
Průřez vidlice
mm
Délka vidlic
mm
Celková výška
mm
Výška nákladu
mm
Vnější rozteč vidlic
mm
Hmotnost
kg
EZS-15.43 U 1500 100 x 41 1000 a 1180 2350 1600 530-840 145
EZS-15.23 S 1500 100 x 41 1000 2350 1600 530-840 140
EZS-15.12 1500 60 x 45 800 2250 1500 840 105

 

EURO závěsy typu EZP - vyvažované převěšováním

Vyvažování se provádí přesouváním oka závěsu do dvou poloh. Jedna poloha oka je určena pro manipulaci s prázdným a druhá se zatíženým závěsem. Dále je zde třetí poloha oka, která je určena pro snadné vysunutí závěsu z palety. Přesouvání oka se provádí pomocí zdvihadla. Tyto závěsy doporučujeme zejména pro hydraulické ruky. Vyrábí se ve skládacím provedení. Podle přání zákazníka se dodávají také s nosností 2000 kg, s různou výškou pro náklad a jinými úpravami.

 

- Klikněte na obrázek pro detail -

Eurozávěs EZP Eurozávěs EZP složený Eurozávěs EZP s vysunutými nástavci

 

Typ Nosnost
kg
Průřez vidlice
mm
Délka vidlic
mm
Celková výška
mm
Výška nákladu
mm
Vnější rozteč vidlic
mm
Hmotnost
kg
EZP-15.43 U 1500 100 x 41 1000 a 1180 2150 1600 530-840 130
EZP-15.23 S 1500 100 x 41 1000 2150 1600 530-840 115
EZP-15.12 1500 60 x 45 800 2050 1500 840 100

 

Upozornění při koupi Euro závěsu

Při výběru Euro závěsu je třeba mít na zřeteli několik hledisek:

1) Vyvažování - existují dva základní typy vyvažování: Závěsy samovyvažovací EZS - samočinně vyvažují polohu prázdného a zatíženého závěsu. Typ 15.12 vyvažuje pouze paletu

a náklad do 800 mm ve směru vidlic. Všechny ostatní typy vyvažují paletu a náklad

do 1200 mm ve směru vidlic. Závěsy vyvažované převěšováním EZP - jsou určeny zejména pro hydraulické ruky. Vyvažování se provádí přesouváním oka závěsu do dvou poloh. Jedna poloha je určena pro manipulaci s prázdným a druhá se zatíženým závěsem. Dále je zde třetí poloha oka, která je určena pro snadné vysunutí závěsu z palety. Tyto typy závěsů jsou celkově nižší než závěsy samovyvažovací. Rozsah vyvažování je stejný jako u závěsů typu EZS.

2) Nosnost - velká většina stavebních materiálů manipulovaných na paletách má hmotnost do 1500 kg, proto mají standardně prodávané Euro závěsy nosnost 1500 kg. Nosnost je udána vždy pro nejdelší povolenou paletu a náklad. Na přání zákazníka dodáváme závěsy s nosností 2000 kg. Dále provádíme konstrukci a výrobu závěsů s parametry dle požadavků zákazníka.

3) Délka vidlic - Základní řada Euro závěsů je dodávána s délkou vidlic 1000 mm. Univerzální závěsy mají výsuvný nástavec na délku 1180 mm. Další typy závěsů mají délku vidlic 1180 mm a 800 mm. Závěsy se základní délkou vidlic 1000 mm jsou vhodné i na palety

a náklad kratší než 1000 mm (ve směru vidlic). Tyto palety lze umístit na okraj vidlic tak, že vidlice jsou zároveň s okrajem palety.

Typy EZP-15.43 U a EZS-15.43 U mají základní délku vidlic 1000 mm, při vysunutí nástavce 1180 mm, a měnitelnou rozteč vidlic. Jsou vhodné pro manipulaci téměř všech palet a nákladů, které se používají ve stavebnictví.

Typy EZP-15.23 S a EZS-15.23 S mají délku vidlic 1000 mm a měnitelnou rozteč vidlic. Vyvažování a nosnost těchto závěsů je uzpůsobeno i pro palety a náklad 1200 mm ve směru vidlic. Tyto závěsy jsou určeny především pro manipulaci s paletami a nákladem

o rozměru 1000 mm a menším (ve směru vidlic). S paletami a nákladem o rozměru max.

1200 mm ( ve směru vidlic) je dovoleno manipulovat za předpokladu, že konstrukce palety zaručuje stabilitu při manipulaci. Paleta musí být v kontaktu se špičkami vidlic závěsu tak, aby nemohlo dojít k jejímu kývání, dále musí být dostatečně pevná a nepoškozená. Jediný rozdíl oproti závěsům typu 15.43 U je, že u těchto typů nejsou výsuvné nástavce vidlic.

Typy EZP-15.12 a EZS-15.12 mají délku vidlic 800 mm. Tyto závěsy jsou určeny pouze pro manipulaci s Euro paletami (800 x 1200 mm) nebo s paletami, které nejsou, ve směru vidlic, delší než 800 mm. Náklad, ve směru vidlic, rovněž nesmí být delší než 800 mm, nesmí tedy paletu přesahovat. Manipulace s paletami nebo nákladem, který je, ve směru vidlic, delší než 800 mm je zakázána !!! Tyto závěsy nejsou vhodné pro manipulaci ve stavebnictví.

CENTRÁLA • PRODEJ • SERVIS
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, mob: 606 647 855, e-mail: feba@cmail.cz

© 2012 feba-praha.cz
Jakub Brož XML feed import for eShop