homepage

Závěsy na manipulaci se všemi typy palet

EURO závěsy slouží pro manipulaci s paletami zdvihacím zařízením s hákem. Na EURO závěsy jsou vydány certifikáty Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou.


EURO závěsy typu EZS - samovyvažovací

Závěsy tohoto typu samočinně a technicky bezpečně vyvažují polohu těžiště prázdného a zatíženého závěsu. Vyrábí se ve skládacím provedení. Podle přání zákazníka se dodávají také s nosností 2000 kg, s různou výškou pro náklad a jinými úpravami.


- Klikněte na obrázek pro detail -


Eurozávěs EZS nezatížený

Eurozávěs EZS složený

Eurozávěs EZS zavěšený

TypNosnost
kg
Průřez vidlice
mm
Délka vidlic
mm
Celková výška
mm
Výška nákladu
mm
Vnější rozteč vidlic
mm
Hmotnost
kg
EZS-15.43 U1500100 x 411000 a 118023501600530-840145
EZS-15.23 S1500100 x 41100023501600530-840140
EZS-15.121500 60 x 45 800 22501500840105EURO závěsy typu EZP - vyvažované převěšováním

Vyvažování se provádí přesouváním oka závěsu do dvou poloh. Jedna poloha oka je určena pro manipulaci s prázdným a druhá se zatíženým závěsem. Dále je zde třetí poloha oka, která je určena pro snadné vysunutí závěsu z palety. Přesouvání oka se provádí pomocí zdvihadla. Tyto závěsy doporučujeme zejména pro hydraulické ruky. Vyrábí se ve skládacím provedení. Podle přání zákazníka se dodávají také s nosností 2000 kg, s různou výškou pro náklad a jinými úpravami.


- Klikněte na obrázek pro detail -


Eurozávěs EZP

Eurozávěs EZP složený

Eurozávěs EZP s vysunutými nástavci

Typ Nosnost
kg
Průřez vidlice
mm
Délka vidlic
mm
Celková výška
mm
Výška nákladu
mm
Vnější rozteč vidlic
mm
Hmotnost
kg
EZP-15.43 U1500100 x 411000 a 118021501600530-840130
EZP-15.23 S1500100 x 41100021501600530-840115
EZP-15.12 1500 60 x 45 800 20501500 840100

Upozornění při koupi Euro závěsu

Při výběru Euro závěsu je třeba mít na zřeteli několik hledisek:

1) Vyvažování - existují dva základní typy vyvažování: Závěsy samovyvažovací EZS - samočinně vyvažují polohu prázdného a zatíženého závěsu. Typ 15.12 vyvažuje pouze paletu a náklad do 800 mm ve směru vidlic. Všechny ostatní typy vyvažují paletu a náklad do 1200 mm ve směru vidlic. Závěsy vyvažované převěšováním EZP - jsou určeny zejména pro hydraulické ruky. Vyvažování se provádí přesouváním oka závěsu do dvou poloh. Jedna poloha je určena pro manipulaci s prázdným a druhá se zatíženým závěsem. Dále je zde třetí poloha oka, která je určena pro snadné vysunutí závěsu z palety. Tyto typy závěsů jsou celkově nižší než závěsy samovyvažovací. Rozsah vyvažování je stejný jako u závěsů typu EZS.

2) Nosnost - velká většina stavebních materiálů manipulovaných na paletách má hmotnost do 1500 kg, proto mají standardně prodávané Euro závěsy nosnost 1500 kg. Nosnost je udána vždy pro nejdelší povolenou paletu a náklad. Na přání zákazníka dodáváme závěsy s nosností 2000 kg. Dále provádíme konstrukci a výrobu závěsů s parametry dle požadavků zákazníka.

3) Délka vidlic - Základní řada Euro závěsů je dodávána s délkou vidlic 1000 mm. Univerzální závěsy mají výsuvný nástavec na délku 1180 mm. Další typy závěsů mají délku vidlic 1180 mm a 800 mm. Závěsy se základní délkou vidlic 1000 mm jsou vhodné i na palety a náklad kratší než 1000 mm (ve směru vidlic). Tyto palety lze umístit na okraj vidlic tak, že vidlice jsou zároveň s okrajem palety.

Typy EZP-15.43 U a EZS-15.43 U mají základní délku vidlic 1000 mm, při vysunutí nástavce 1180 mm, a měnitelnou rozteč vidlic. Jsou vhodné pro manipulaci téměř všech palet a nákladů, které se používají ve stavebnictví.

Typy EZP-15.23 S a EZS-15.23 S mají délku vidlic 1000 mm a měnitelnou rozteč vidlic. Vyvažování a nosnost těchto závěsů je uzpůsobeno i pro palety a náklad 1200 mm ve směru vidlic. Tyto závěsy jsou určeny především pro manipulaci s paletami a nákladem o rozměru 1000 mm a menším (ve směru vidlic). S paletami a nákladem o rozměru max. 1200 mm ( ve směru vidlic) je dovoleno manipulovat za předpokladu, že konstrukce palety zaručuje stabilitu při manipulaci. Paleta musí být v kontaktu se špičkami vidlic závěsu tak, aby nemohlo dojít k jejímu kývání, dále musí být dostatečně pevná a nepoškozená. Jediný rozdíl oproti závěsům typu 15.43 U je, že u těchto typů nejsou výsuvné nástavce vidlic.

Typy EZP-15.12 a EZS-15.12 mají délku vidlic 800 mm. Tyto závěsy jsou určeny pouze pro manipulaci s Euro paletami (800 x 1200 mm) nebo s paletami, které nejsou, ve směru vidlic, delší než 800 mm. Náklad, ve směru vidlic, rovněž nesmí být delší než 800 mm, nesmí tedy paletu přesahovat. Manipulace s paletami nebo nákladem, který je, ve směru vidlic, delší než 800 mm je zakázána !!! Tyto závěsy nejsou vhodné pro manipulaci ve stavebnictví.

CENTRÁLA • PRODEJ • SERVIS
Chlumecká 591/9, 198 00 PRAHA 9, tel.: 281 917 111, tel./fax: 281 918 463, tel. servis: 281 916 435, e-mail: feba@cmail.cz